privacybeleid

Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

Privacy beloftes

Mahogany Hall vindt jouw privacy heel belangrijk en wij beloven je het volgende:

 • We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en slaan deze beveiligd op
 • We geven géén persoonlijke gegevens door
 • We tonen géén advertenties van derden
 • Op de website worden géén bezoekgegevens bijgehouden

 

Jouw gegevens

Om de ledenadministratie te kunnen voeren en om nieuwsbrieven te versturen verzamelt Mahogany Hall van jou de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer

 

Beveiliging van jouw gegevens

Mahogany Hall neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Bewaartermijn

Mahogany Hall bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Deze zijn:

 • Ledenadministratie
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Jouw rechten

Jij hebt het recht om:

 • Jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar roskam@hetnet.nl Mahogany Hall zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren
 • Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan)