anbi

Algemeen Nut Beogende Instelling

De culturele ANBI status is door de belastingdienst per 01-01-2018 toegekend aan Mahogany Hall onder RSINnr 004459829

Voor voordelen van en toelichting over deze status zie de nieuwspagina

 

Naam van de instelling

Vereniging Jazzclub Mahogany Hall

 

Fiscaal nummer

Fisc.nr. 0044.59.829

 

Contactgegevens

Voor contactgegevens zie de contactpagina

 

Doelstelling

Het maken van propaganda voor en het vergroten van kennis van alles wat op jazzmuziek betrekking heeft door het organiseren van concerten op het gebied van:

  • professionele Jazz
  • geïmproviseerde muziek
  • blues en
  • wereldmuziek

Alsmede het organiseren van sessions en exposities.

 

Beleidsplan

Klik op de link om naar het beleidsplan te gaan.
Beleidsplan

 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit:

  • R. Vlasbloem  (voorzitter)
  • F. Bakker  (vicevoorzitter)
  • J. Roskam  (secretaris)
  • J. Ooms  (penningmeester)
  • E. Hasert  (bestuurslid)

 

Beloningsbeleid

Deze bestuursleden doen hun taak op basis van vrijwilligheid. Er is derhalve geen beloning aan verbonden.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie hiervoor de archiefpagina

 

Financiële verantwoording

Klik op een van de onderstaande links:

Balans 31-12-2023
Financieel overzicht 2023
Specificatie diversen 2023
Toelichting jaarverslag 2023

Balans 31-12-2022
Financieel overzicht 2022
Specificatie diversen 2022
Toelichting jaarverslag 2022

Balans 31-12-2021
Financieel overzicht 2021
Specificatie diversen 2021
Toelichting jaarverslag 2021

Balans 31-12-2020
Financieel overzicht 2020
Specificatie diversen 2020
Toelichting jaarverslag 2020

Balans 31-12-2019
Financieel overzicht 2019
Specificatie diversen 2019
Toelichting jaarverslag 2019

Balans 31-12-2018
Financieel overzicht 2018
Specificatie diversen 2018
Toelichting jaarverslag 2018

Balans 31-12-2017
Financieel overzicht 2017
Specificatie diversen 2017